top of page

Vodič za negu

Naša misija je da teškim bolesnim, starim i nemoćnim osobama omogućimo samostalan i dostojanstven život.

Svojim radom osiguravamo kompetentnu skrb za naše pacijente van bolnica. Da bismo to postigli, oslanjamo se na kvalifikovano medicinsko osoblje koje odgovorno i sa empatijom pristupa zahtjevnoj intenzivnoj njezi.

Naši zaposleni su posebno obučeni za intenzivnu njegu kako bi osigurali visoku kvalitetu nege. Intenzivna obuka i redovna obuka su sastavni dio za nas.

Bliska i povjerljiva saradnja sa različitim profesionalnim grupama kao što su liječnici, fizioterapeuti, logopedi, socijalni radnici i okruženje naših pacijenata ključ su uspjeha u liječenju i oporavku.

Vrijeme posvećujemo upoznavanju individualne zdravstvene situacije i specifičnih potreba i životnih okolnosti naših pacijenata. To nam omogućava da težimo i pružamo optimalnu njegu.

Ovaj proces počinje prije nego što započnemo njegu, kroz ranu komunikaciju sa bolnicama, doktorima i rehabilitacionim centrima. Veliku pažnju posvećujemo saradnji pacijenata, članova porodice i naše ustanove.

Po otpustu iz bolnice obezbjeđujemo pratnju i preporučujemo promjene u okruženju pacijenta koje su neophodne za njegu, kao što je korištenje pomoćnih liftova ili vrata za invalidska kolica.

S obzirom na visoke zahtjeve i potrebnu medicinsku opremu za naše pacijente, potrebno je precizno planiranje i organizacija. U stanu pacijenta postavljena je medicinsko-tehnička oprema.

Naš najveći prioritet je pružiti našim pacijentima sveobuhvatnu i profesionalnu njegu kako bismo im omogućili da žive dostojanstveno u svom poznatom okruženju.

bottom of page